Neden Okuryazarlık Eğitimleri...


Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), ülkemizde sayısı yüksek olan okuryazar olmayan kadınlara destek olmak amacıyla 1995 yılından bu yana, pek çok bölgede İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı ve Kadın Destek Programı uyguluyor. Son yıllarda ise, okuryazarlığın değişen tanımına uygun olarak geliştirdiği ileri düzeydeki okuryazarlık eğitimlerini kadınlarımızın hizmetine sunmuş bulunuyor.

Okuryazarlık özellikle kadınlar için çok önemli çünkü okuma yazma bilmeyen kadınlar;

  • Toplumsal yaşama katılmakta ve bilgiye erişimde zorluk yaşıyor
  • Teknolojiyi kullanamıyor
  • Aile planlaması ve kadın sağlığı konusundaki servislere ulaşamıyor
  • Koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor ve buna bağlı olarak bebek ölümleri artıyor
  • Çocuklarının okula kayıt oranı, okuldaki devam ve başarı oranı düşüyor 
  • Toplumsal hayata katılımları yani oy verme, seçme ve seçilme hakkı, medeni haklardan faydalanma gibi konular da engelleniyor
  • Kişisel yaşamda bu konu daha çok özgüven eksikliği olarak kendini gösteriyor. 
  • Başkalarına bağımlı olarak yaşayan bu kişiler sosyal yaşam için gerekli becerilerini kolayca geliştiremiyor 
  • Kayıt içi istihdama katılamıyor

Oysa hızla değişen ülke ve dünya şartları, küreselleşme ve bilgi toplumuna geçiş nedeniyle bilgiye ulaşım ve teknolojiyi kullanmak çok önemli hale geliyor…

Okuryazarlık özellikle kadınlar için sağlıklı olmanın ve iyi yaşamanın bir anahtarı olarak görülüyor. Daha iyi beslenme, hastalıkları önleme ve tedavi konusunda bireylere potansiyel sağlıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde günlük yaşam ile ilgili ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde okuyup yazabilme olarak tanımlanan okuryazarlık, günümüzde “İhtiyacı olan bilgiye erişmek, bunu anlamlandırabilmek ve organize edebilmek “ olarak tanımlanıyor. Küreselleşmeyi, iletişim teknolojisindeki ilerlemeleri, ekonomik, siyasi ve sosyal dönüşümleri anlayıp, uyum sağlayabilmek çok önemli görünüyor.

Kayıt içi istihdama katılabilmek için ise; 21. yüzyıl mesleklerinin temel ögelerini oluşturan teknoloji okuryazarlığı, eleştirel düşünebilme, ileri düzey okuma yazma ve kendini ifade edebilme gibi konularda da beceri kazanmak gerekiyor.Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üzeri 2.2 milyon kadın okuryazar değil. Ayrıca ülkemizde okuma yazma bildiğini söyleyen ancak bir okul bitirmeyen, okuryazarlık düzeyinden emin olamadığımız 2.8 milyon kadın daha bulunuyor. Yani toplamda 5 milyon kadın işlevsel düzeyde okuyup yazamıyor. Çünkü eğitime erişim özellikle kadınlar için bir sorun olmaya devam ediyor. 25 yaş üstü nüfus için Türkiye'de eğitim alınan ortalama yıl 7,6. Yani yetişkinlerin pek çoğu henüz 8 yıllık ilköğretimi bile tamamlayamamış bulunuyor. Ortalama eğitim süresi kadınlar için ise 6,7. Bu da kadınların eğitim hayatını daha erken terk ettiğini gösteriyor.

Bu durum maalesef toplumsal cinsiyet eşitsizliğini körükleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor ve yeterince eğitim alamayan kadınlar iş yaşamına katılamıyor, haklarından yeterince yararlanamıyor, ekonomiden sosyal hayata ayrımcılığa uğruyor ve hatta şiddete maruz kalabiliyor. 


Bu nedenle AÇEV okuryazarlık ve kadın destek çalışmalarında rotasını ileri okuryazarlık ve teknoloji destekli eğitimler konusuna çevirmiş bulunuyor. Bu amaçla oluşturulan ileri okuryazarlık programının yanı sıra bilgisayar okuryazarlığını desteklemek üzere “kolay bilgisayar” ve uluslararası okuryazarlık programları arasında yerini almış olan bilgisayar tabanlı “AÇEV’de Oku Yaz” Programını geliştirmiş bulunuyor.

AÇEV'in Yetişkin Okuryazarlık Programları Nedir, Nasıl Uygulanıyor...?
 

Popüler Alıntılar

Okuma yazma öğrendikten sonra, ilkokul diplomamı aldım şimdi ortaokulu dışarıdan tamamlamak için sınavlara giriyorum. Ayrıca, kendime ait küçük bir iş yeri işletmeye başladım, tüm hesaplarımı kendi başıma yapabiliyorum.
- Fatoş, Okuryazar Kadın

AÇEV için koşuyorum çünkü okuma yazma kurslarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının özgürleşmesi yolunda atılacak ilk ve en önemli adım olduğunu düşünüyorum.
- Itır Erhart, Koşucu

Yeni Postlar

Haber Bülteni

Anne Çocuk Eğitim Vakfı

1993 yılından bu yana AÇEV, eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin hayata geçirilmesi, çocuk kadar çocuğun yakın çevresinin de desteklenmesi ve eğitimin bir yaşam boyu sürekli kılınması amacıyla, bilimsel temellere dayanan eğitim programları geliştirmekte ve bu eğitim programlarını kurmuş olduğu işbirlikleri ile toplum hizmetine sunmaktadır. Gerçekleştirdiği tüm yüz yüze eğitim faaliyetleri ile AÇEV 823.000’den fazla katılımcıya ulaşmış, 10.200’e yakın eğitimci yetiştirmiştir.
Copyright © AÇEV'le Koşuyorum | Adım Adım | Designed by Templateism.com